Terug naar Uncategorized

Excursie Konikpaarden

15,00

Categorie:

Beschrijving

Al ruim 3 jaar organiseert Equinestudies excursies naar de Konikpaarden bij Slot Loevestein.

Tanja de Bode is onze excursie leider en is al zo’n 8 jaar beheerder van deze paarden zij is werkzaam bij de organisatie Free Nature.

FREE Nature werkt op alle vlakken aan het herstel van de Europese natuur.
Natuurontwikkeling is steeds opnieuw maatwerk.
Zelfs op kleine oppervlakten van slechts enkele hectaren kan je al een hoop bereiken, door het inzetten van een kleine groep grazers of door de ruimte te geven aan wind en water.
Met toenemende oppervlakte ontstaat meer ruimte voor sociale kuddes, meer ruimte voor natuurlijke processen, krijgen meer soorten grazers een kans of kunnen dieren tussen gebieden heen en weer gaan migreren.

Het werk van FREE Nature begint bij de kuddes. Zij zorgen voor dynamiek en vervullen een verbindende rol tussen mens, dier en natuur. Waar kuddes zijn, is ook een beheerder. Die heeft behalve de verantwoordelijkheid voor de kudde, ook een voorlichtende functie in het gebied.

Kuddes van FREE Nature zijn sociale kuddes, met jonge en oude dieren, mannelijke en vrouwelijke dieren.
Geboorten, rangordegevechten, stierenkuilen, het hoort er allemaal bij.
Daardoor komen de natuurlijke processen op gang en wordt het ecosysteem rijker en completer.
De kuddes van FREE Nature worden niet preventief ontwormd of gevaccineerd. Dat voorkomt uitspoeling van allerlei medicijnen in het ecosysteem. 10306258_1427867964145156_6088434737018759071_n
En dat is interessant bij het winnen van drinkwater!

Het beheer van de kuddes is zoveel mogelijk loslaten, maar binnen de gestelde wettelijke kaders.
FREE Nature heeft de kennis en kunde om de dieren zo natuurlijk mogelijk te laten leven en toch zorg te dragen voor de kuddes.

11 Maart 2018 10.00 uur