mastery horse gait analysis

Mastery Horse Gait Analysis

Volledige opleiding

In de Mastery Horse Gait Analysis staat de beweging van het hele paard centraal. Je gaat een verdiepingsslag maken op de anatomie en biomechanica zodat je na afronding in staat bent om een goede beoordeling te maken van het fysiek en motoriek van een specifiek paard. Tijdens de opleiding leer je de theorie over het paardenlichaam en zijn bewegingsapparaat goed te koppelen aan het paard in de praktijk. Je gaat diverse praktische vaardigheden opdoen die je kan gebruiken tijdens het doen van assessments van paarden.

Waar heb je deze kennis voor nodig?

Na het afronden van de hele mastery Horse Gait Analysis ben je in staat een paard op de juiste wijze te palperen, om afwijkingen in de anatomie, biomechanica en motoriek van een paard te kunnen herkennen en om een beoordeling te maken van het fysiek van het paard. Je kan als assessor een analyse maken over de belastbaarheid, rekbaarheid en de toekomstige prestatie van het paard. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die meer over het lichaam en de beweging van het paard wilt weten om ze te kunnen ondersteunen goed in hun vel te zitten en fijn te kunnen presteren. Bovendien geeft deze opleiding specialisten zoals bodyworkers of trainers handzame tools om een inschatting te kunnen maken of een paard trainbaar is binnen hun scope of niet.

Fase 1 – Het gezonde paard

In de eerste fase ligt de focus op gezonde structuren van het bewegingsapparaat. De manier waarop een paard beweegt heeft te maken met de anatomie en biomechanica. De anatomie geeft aan hoe het paard eruit ziet en welke uiterlijke kenmerken het heeft. Denk maar eens aan de manier waarop het lichaam gebouwd is, het skelet en de spieraanhechtingen. Door middel van palpatie kun je deze structuren vanaf de buitenkant voelen. De biomechanica gaat over de manier waarop het paard beweegt.

Aan het einde van deze fase:
 • Kun je een paard palperen en onderliggende en oppervlakkige structuren voelen.
 • Begrijp je hoe de anatomie van het paard in elkaar zit.
 • Kun je een biomechanica zonder afwijkingen herkennen.
 • Weet je hoe het natuurlijk gedrag vanuit de oorsprong van een paard in elkaar zit.
Fase 1 bestaat uit:
Anatomie & Palpatie Basisvaardigheden 2 dagen
Biomechanica Basisvaardigheden 2 dagen
Natuurlijk gedrag vanuit oorsprong 2 online sessies
Huiswerkopdracht 0,5 dag
Examen online & praktijk 0,5 dag

Fase 2 – Afwijkingen & schades

Nadat je in deel 1 het gezonde paard hebt kunnen zien bewegen en herkennen, ga je in deel twee kennis maken met de afwijkingen. Ook hier spelen anatomie en biomechanica een rol. Je onderzoekt waar afwijkingen en mogelijke schades zich bevinden en welke invloed dit op het lichaam heeft. Dit ga je onder andere observeren bij de primitieve paarden in de natuur. Je gaat verschillende paarden beoordelen op hun fysiek en motoriek. Door middel van palpatie lokaliseer je de afwijkingen en onderzoek je eventuele compensaties in het lichaam. Daarnaast ga je aan de slag met de psychologie van het paard waarin je gaat analyseren welke invloed fysieke ongemakken kunnen hebben op het gedrag.

Aan het einde van deze fase:
 • Kun je het verschil voelen tussen gezond en afwijkende onderliggende structuren.
 • Kun je afwijkingen in de anatomie van het paard herkennen en benoemen.
 • Kun je de afwijkende anatomie en/of biomechanica van het paard observeren en analyseren.
 • Kun je de verschillen en overeenkomsten van het bewegingsapparaat van de primitieve paarden benoemen ten opzichte van gedomesticeerde paarden.
 • Weet je hoe fysieke ongemakken invloed kunnen hebben op het gedrag.
Fase 2 bestaat uit:
Biomechanica Advanced 1 dag
Biomechanica “Primitive Horses” 1 dag
Anatomie & Palpatie Advanced 2 dagen
Gedrag & Fysieke beperkingen 1 online sessie
Huiswerkopdracht 0,5 dag
Examen online & praktijk 0,5 dag

Fase 3 – Assessment van het paard

In fase drie is het tijd om de schades en afwijkingen van dichtbij te gaan zien! Door middel van een 3-daagse dissectie krijg jij een uniek kijkje in het paardenlichaam. Je gaat zien welke structuren je hebt kunnen voelen vanaf de buitenkant en je gaat je verder verdiepen in gewricht-, spier- en peesschades. Daarnaast leer een geheel assessment te doen van een paard. Al je opgedane kennis uit fase 1 & 2 zet je in om verschillende paarden te observeren en te beoordelen. Op deze manier maak je een analyse van de belastbaarheid, rekbaarheid en prestatie van het paard en kan je eventueel een advies geven.

Aan het einde van deze fase:
 • Weet je hoe het paard er van binnen uitziet.
 • Kun je de anatomie en biomechanica van het paard observeren en beoordelen.
 • Kun je de status van de afwijking aan het bewegingsapparaat van het paard analyseren.
 • Kun je een advies geven over de belastbaarheid, rekbaarheid en prestatie van het paard.
 • Kun je de theorie over de anatomie koppelen aan de biomechanica in de praktijk.
Fase 3 bestaat uit:
Assessment 4 dagen
Live dissectie 3 dagen
Portfolio 1 dag
Examen online & praktijk 0,5 dag

Praktische informatie

Het studiegeld voor deze opleiding is vanaf € 2.795,-, afhankelijk van de gekozen betaalvorm. Deze kosten zijn inclusief alle praktijk en online lesdagen in fase 1, 2 en 3, begeleiding, huiswerk, materiaalgebruik en examenkosten. Deze prijs is exclusief de support pakketten en het online leerprogramma ‘The Horse Inside Out’. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Tijdens de praktijkdagen word je onderwezen door docenten die zijn opgeleid door Sharon May-Davis en die expert zijn op het gebied van anatomie en biomechanica.

De nieuwste groep van de mastery start in april 2022 en de lesdagen vinden plaats bij Equinestudies in Asch. De drie fases duren in totaal ongeveer 1,5 jaar. Je rondt de Mastery af in het najaar van 2023. Voor alle data klik hier: Lesdata Mastery Horse Gait Analysis 

Betaling per maand 18 x  €171 Totaal: €3.078
Betaling in 2 termijnen  2  x  €1.467 Totaal: €2.934 (5% korting)
Betaling in één keer  1  x  €2.795 Totaal: €2.795 (10% korting)

Support pakketten

Na elke fase is het optioneel om het bijbehorende support pakket te doen. Het volgen van deze supportpakketten is niet noodzakelijk, maar een leuke toevoeging voor studenten die hier interesse in hebben. In deze pakketten ga je je nog verder verdiepen met extra praktijkdagen gegeven door externe experts.