Disclaimer & Privacy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Equine Studies. Ondanks de constante zorg en aandacht die Equine Studies aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Equine Studies de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Equine Studies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

1. Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Equine Studies kan geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor jou als bezoeker makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

 

2. Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook is eigendom van Equine Studies, behalve als dit anders is vermeld. Je mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als je citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Equine Studies openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.

 

3. Persoonsgegevens

Equine Studies verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam en van buitenlandse bedrijven het BTW nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal van activiteiten van Equine Studies
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en telefonisch

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie gevoelige of bijzondere gegevens van de websitebezoekers te verzamelen (denk hierbij aan bijvoorbeeld persoonsnummer). Je bankrekeningnummer hoef je niet actief door te geven. Betalingen via de website vinden plaats via een betaalmodule  en dus wordt er niet direct naar je bankgegevens gevraagd. In sommige gevallen is er aanvullende informatie van je nodig. Hiervoor wordt er rechtstreeks contact met je opgenomen. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@equinestudies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. Verwerking persoonsgegevens

 • Equine Studies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om afgesproken diensten doeltreffend uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van betalingen aan/van Equine Studies, de boekhouding en de belastingaangiften
 • Verzenden van de nieuwsbrief met tips, artikelen en informatie over activiteiten. Onderaan de nieuwsbrief bevindt zich altijd een link waarmee je je kunt afmelden.
 • Om je te kunnen bellen, berichten te sturen of te e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten van Equine Studies en/of voor onderhoud van contacten met (potentiële) klanten en andere functionele relaties van Equine Studies.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Beeldmateriaal wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden in bijvoorbeeld website, social media, educatief materiaal en voor promotie.

 

7. Bewaren van persoonsgegevens

Equine Studies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres: Deze worden bewaard voor zover en voor zolang dit relevant is voor de onder eerder genoemde doelen, of tot betreffende persoon zich afmeldt of totdat de gegevens op diens verzoek worden verwijderd.

IP-adres: Deze wordt bewaard in het systeem van de emailprovider om aan te kunnen tonen wie wanneer zich aangemeld heeft en blijft daarin bewaard tot de betreffende persoon uit het systeem wordt verwijderd, door de persoon zelf of door Equine Studies op verzoek van deze persoon.

In verband met de fiscale bewaarplicht moet Equine Studies de administratie rondom zakelijke overeenkomsten 7 jaar bewaren (het gaat hierbij om gegevens die NIET rechtstreeks verkregen zijn via de website maar die in het bezit van Equine Studies zijn gekomen bij het sluiten van een zakelijke overeenkomst).

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en telefonisch: Aangezien veel klanten regelmatig of met (soms langere) tussenpozen terugkeren worden deze gegevens bewaard voor zover en voor zolang de gegevens relevant zijn voor het uitvoeren van diensten. Ingevulde formulieren voor adviesgesprekken worden verwijderd na afhandeling.

Equine Studies gebruikt beeldmateriaal gemaakt tijdens activiteiten voor communicatiedoeleinden in bijvoorbeeld website, educatief materiaal en voor promotie. Equine Studies draagt daarbij zorg voor positieve beeldvorming van de afgebeelde personen en vraagt toestemming voor het gebruik van beelden met herkenbare personen waar mogelijk. Als je verzoekt om beelden niet (meer) te gebruiken dan worden deze verwijderd.

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Equine Studies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Equine Studies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Equine Studies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier. Equine Studies gebruikt ook analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website: cookiechecker.nl

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, te vinden via de link onderaan nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Equine Studies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen of een klacht over de gegevensverwerking, stuur dan een bericht met duidelijke uitleg naar info@equinestudies.nl. Een dergelijk bericht wordt zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken behandeld. Lukt het bij een klacht niet om overeenstemming te bereiken dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

11. Persoonsgegevens beveiligen

Equine Studies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen getroffen om de site zo goed mogelijk te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op via info@equinestudies.nl

 

12. Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan. Equine Studies heeft dit geregeld via de host van website en e-mail.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]