Een dag vol inzichten

 

Sinds 2012 organiseert Equinestudies excursies naar de Konikpaarden bij Slot Loevestein.

Tanja de Bode is onze excursie leider en is menig jaarbeheerder van deze paarden zij is werkzaam bij de organisatie Free Nature.

FREE Nature werkt op alle vlakken aan het herstel van de Europese natuur.
Natuurontwikkeling is steeds opnieuw maatwerk.
Zelfs op kleine oppervlakten van slechts enkele hectaren kan je al een hoop bereiken, door het inzetten van een kleine groep grazers of door de ruimte te geven aan wind en water.
Met toenemende oppervlakte ontstaat meer ruimte voor sociale kuddes, meer ruimte voor natuurlijke processen, krijgen meer soorten grazers een kans of kunnen dieren tussen gebieden heen en weer gaan migreren.

Het werk van FREE Nature begint bij de kuddes. Zij zorgen voor dynamiek en vervullen een verbindende rol tussen mens, dier en natuur. Waar kuddes zijn, is ook een beheerder. Die heeft behalve de verantwoordelijkheid voor de kudde, ook een voorlichtende functie in het gebied.

Kuddes van FREE Nature zijn sociale kuddes, met jonge en oude dieren, mannelijke en vrouwelijke dieren.
Geboorten, rangordegevechten, stierenkuilen, het hoort er allemaal bij.
Daardoor komen de natuurlijke processen op gang en wordt het ecosysteem rijker en completer.
De kuddes van FREE Nature worden niet preventief ontwormd of gevaccineerd. Dat voorkomt uitspoeling van allerlei medicijnen in het ecosysteem. 10306258_1427867964145156_6088434737018759071_n

Het beheer van de kuddes is zoveel mogelijk loslaten, maar binnen de gestelde wettelijke kaders.
FREE Nature heeft de kennis en kunde om de dieren zo natuurlijk mogelijk te laten leven en toch zorg te dragen voor de kuddes.

Sharon May Davis heeft in 2015 ook kennis gemaakt met deze prachtige dieren en zij was meteen enthousiast. Zij had nog nooit paarden gezien die echte “wild” kenmerken hadden. Ook waren de dieren die zij zagen uitermate symmetrisch in hun biomechanica. Met elkaar hebben we deze prachtige dieren goed bestudeerd in hun manier van leven. Met de vraag hoe komen zij zo symmetrisch?

In dat zelfde jaar heeft Equinestudies 2 Konikpaarden gedoneerd gekregen van FREE Nature en we hebben bijzondere ontdekkingen gedaan.
Deze ontdekkingen worden altijd tijdens de excursies verteld om zo het geheel ook een wat wetenschappelijk tintje te geven.
Ook tijdens de Modules en zeker ook tijdens het Seminar wat Sharon geeft komen deze unieke en bijzondere wetenswaardigheden aan bod.

Onderwerpen die in de wandeling aan bod komen

  • Het specifieke gebied
  • Het ras Konik
  • Gedrag
  • Typische kenmerken
  • Wonden en ziektes
  • Onderzoek

Investering

Deze dag kost €150,-  inclusief thee/ koffie/ lunch
De groepsgrootte max 8 personen

Locatie en tijden

Datum:
22 Mei 2020

Locatie:
Aalsdijk 18
4115 LN Asch

Tijd:
Lezing      10.00 – 12.30 uur
Lunch      12.30-13.30 uur
Excursie  14.00 -16.00 uur

Koffie / thee en lunch inbegrepen

 

Direct bestellen